Προμήθειον

Σπουδαστήριον Συμβολισμών

Το Κηρύκειο του Ερμή

Μία Ελληνική μέθοδος, που κρατάει από τους αρχαίους χρόνους και εξελίσσεται έως τις ημέρες μας.

Μέθοδος εσωτερικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Ανθρώπου. Κι όχι μόνο! Και του σύμπαντος!

Σε θεωρητικό επίπεδο περιγράφει την δημιουργία και τις οδούς ανάπτυξης. Με απλό και κατανοητό τρόπο, σε δεύτερο χρόνο, δοκιμάζει να βοηθήσει τον μαθητή, στην εσωτερική του εξέλιξη.

Χρησιμοποιεί και ενσωματώνει συνέργειες και συμπεράσματα που προέρχονται από:

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια, Καρμική Αστρολογία, Αναλυτική Ψυχολογία, Σύγχρονες Θετικές Επιστήμες, Αστροφυσική, Κοσμολογία, Μαθηματικά, Βιολογία, Νευροφυσιολογία, Κβαντομηχανική, Χημεία, κ.λ.π.

Το Κηρύκειο του Ερμή χρυσό
Εικόνα: το αλχημικό Κηρύκειο του Ερμού
Special thanks for their help in creating this web site to: (Icons by http://www.icondrawer.com/) * (www.freefavicon.com)Photos from Pexels.com & Pixabay.com